SEO

Veri Düzenleme

  • Herhangi bir sebeple toplanmış bilgilerin;

    Doğruluğunun teyit edilmesi,
    Eksik bilgilerin dış arama yapılarak tamamlanması,
    Aynı kişi/kuruma ait farklı kayıtların birleştirilmesi işidir.